U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Het geven een ‘boks’ in plaats van een ‘high five’ is niet onrechtmatig

Op een vrijdagavond in februari 2015 hield een tafeltennisvereniging een competitiewedstrijd voor haar leden. De leden werden in teams verdeeld. Na een winnend partijtje gaf één teamlid een ‘boks’ (een slag met een vuist) aan het andere teamlid, die haar hand ophield omdat ze een high five verwachtte.

Beknelde zenuw

Bij het geven van die ‘boks’ liep de eiseres letsel op. Dit letsel bestond uit een beknelde zenuw in de hand waardoor de handfunctie beperkt was. Omdat de hand geopereerd moest worden, kon de vrouw haar beroep als tandarts gedurende drie maanden niet uitoefenen.

Schadevergoeding

De vrouw is van mening dat het geven van de ‘boks’ onrechtmatig was en vordert daarom een schadevergoeding. De gedaagde voert verweer en stelt dat het geven van de boks in de sport- en spelsituatie geen ongebruikelijke of abnormale gedraging is die buiten het risico van sport en spel valt, en dat die gedraging aldus niet onrechtmatig is.

De rechtbank overweegt dat, volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad, er in een sport- of spelsituatie minder snel gesproken moet worden van een onrechtmatige handeling dan wanneer er geen sprake is van een spelsituatie.

Bovendien staat vast dat het geven van de boks bedoeld was om een overwinning te vieren. Er was geen opzet tot het toebrengen van letsel aan de vrouw.

Oordeel rechter

Overwegende dat:

  • partijen beide in een competitie deelnamen aan een tafeltenniswedstrijd,
  • zij bij elkaar in een team zaten,
  • eiseres zelf haar hand opstak om een high five te geven,
  • er sprake is van een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel in de sport- en spelsituatie,

komt de rechtbank komt tot de conclusie dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen. De vordering wordt afgewezen.

Letselschade advocaat

Meer informatie over aansprakelijkheid bij letselschade na sport en spel? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrechtse Schade Advocaten.

Rechtbank Gelderland, 27-07-2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:4775


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Ellis Goyarts

Bij letselschade gaat het niet alleen om het juridische, maar juist ook om de menselijke kant. Na een ongeval voelen slachtoffers zich zo machteloos. Ik vind het belangrijk om dat gevoel weg te nemen. Zo krijgt het slachtoffer weer grip op het leven.

Neem contact op