Dreigend ontslag, arbeidsconflict en loonvordering

Schade ontstaat niet enkel door een ongeval. Ook in de arbeidsrelatie kunt u als werknemer schade lijden.

Hierbij kunt u denken aan een arbeidsconflict met betrekking tot de re-integratie, ontslag of een loonvordering.

Gratis advies voor uw situatie »

Werknemer en arbeidsconflict

Een werknemer wordt door de wet extra beschermd. Er bestaat een ontslagverbod tijdens ziekte/zwangerschap en de werkgever heeft re-integratieverplichtingen.

Ook is de werkgever verplicht om tijdig voor loondoorbetaling zorg te dragen. Een werknemer heeft recht op opbouw van vakantiedagen en vakantietoeslag, ook tijdens ziekte.

Hulp bij uw arbeidsconflict

Krijgt u uw salaris niet of niet volledig betaald? Is er conflict ontstaan met betrekking tot uw re-integratie? Dreigt er ontslag? Of heeft u te maken met andere arbeidsconflicten met uw werkgever?

Utrechtse Schade Advocaten kan u ook in deze situaties bijstaan. Heeft u vragen over een arbeidsconflict? Neem vrijblijvend contact op.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Wendy Boer

Wendy Boer is een zeer betrokken en ervaren advocaat. Naast het beschikken over voldoende juridische kennis is het belangrijk om op het juiste moment op medisch of arbeidsdeskundig gebied de juiste mensen bij een zaak te betrekken. Wendy is hierin zeer gedreven en deskundig. Wendy is lid van de Vereniging van Letselschade advocaten (LSA) en lid van de Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA).

Neem contact op