U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

USA advocaten staat slachtoffers treinongeval Amsterdam bij

Op zaterdag 21 april 2012 vond er een ernstig treinongeval plaats in Amsterdam. Doordat een sneltrein en een stoptrein met elkaar in botsing kwamen, zijn ruim 100 mensen gewond geraakt. Van hen zijn er dertien ‘zeer ernstig’ aan toe. Er is 1 dode te betreuren.

Treinongeval, en nu?

Het treinongeval brengt ingrijpende gevolgen met zich mee. Veel mensen hebben nooit eerder een ongeval meegemaakt. Wat moet er gebeuren? Wie is er verantwoordelijk? Waar kan ik heen? De Nederlandse Spoorwegen heeft op basis van de vervoersovereenkomst een verregaande zorgplicht. Zij moet ervoor zorg dragen dat u veilig kunt reizen. De Nederlandse Spoorwegen is de aangewezen partij om uw schade te verhalen.

Aansprakelijkheid treinongeval

De aansprakelijkheid voor het vervoer per trein is opgenomen in artikel 8:105 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit artikel is de vervoerder aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen.  Voor de vervoerder zijn er weinig gronden aan te voeren waardoor deze aan aansprakelijkheid kan ontkomen. Dit kan slechts in geval van overmacht, hiervan zal echter niet snel sprake zijn.

Utrechtse Schade Advocaten biedt hulp

Voor de slachtoffers van de treinramp kan USA Advocaten veel betekenen. Wij kunnen u helpen met het in kaart brengen van de schade en het verhalen van de volledige schade bij de NS. Voor vragen kunt u direct contact met ons opnemen.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Ellis Goyarts

Bij letselschade gaat het niet alleen om het juridische, maar juist ook om de menselijke kant. Na een ongeval voelen slachtoffers zich zo machteloos. Ik vind het belangrijk om dat gevoel weg te nemen. Zo krijgt het slachtoffer weer grip op het leven.

Neem contact op