U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Smartengeld bij letselschade na mishandeling

Als slachtoffer heb je recht op vergoeding van verschillende schadeposten waaronder de vergoeding van smartengeld.

Smartengeld is een vergoeding voor gederfde levensvreugde, pijn en verdriet. Er ontstaat een recht op vergoeding van smartengeld als gevolg van een ongeval, geweld of mishandeling waarvoor een derde aansprakelijk is.

In Nederland dient de rechter bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld rekening te houden met ‘alle omstandigheden van het geval’. Ook de Smartengeldgids biedt partijen richtlijnen over de hoogte van smartengeldbedragen.

In Nederland is de hoogte van de smartengeldvergoeding, in vergelijking met andere Europese landen, vaak lager.

In een recente uitspraak van de rechtbank Utrecht is een (voor Nederlandse begrippen) hoge vergoeding aan smartengeld toegekend. Het ging hier om opzettelijk zware mishandeling van een 45-jarige man. Als gevolg van de mishandeling heeft het slachtoffer twee gebroken rugwervels waardoor hij volledig arbeidsongeschiktheid is geraakt.

Het slachtoffer was vóór de mishandeling gezond en is na de mishandeling in veel opzichten afhankelijk van hulp van anderen. Zijn hele leven (en dat van zijn vrouw) is ontwricht door het letsel als gevolg van het ongeval.[1]

Meer informatie?

Utrechtse Schade Advocaten staat slachtoffers van mishandeling graag bij. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat.

[1] Rechtbank Utrecht, 19 september 2012, LJN:BX7748.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Ellis Goyarts

Bij letselschade gaat het niet alleen om het juridische, maar juist ook om de menselijke kant. Na een ongeval voelen slachtoffers zich zo machteloos. Ik vind het belangrijk om dat gevoel weg te nemen. Zo krijgt het slachtoffer weer grip op het leven.

Neem contact op