U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Verzorgingskosten van de kinderen bij overlijden

Bij letselschade kunnen vanwege het Johanna Kruidhof arrest van 28 mei 1999 (NJ 1999/564NJ 1999/564) verzorgingskosten worden gevorderd waarbij de kosten van een professionele hulp als maatstaf kunnen fungeren.

Vergoeding voor verpleging

In het arrest is bepaald dat een benadeelde recht heeft op vergoeding voor noodzakelijke verpleging. Dit geldt ook als deze hulp wordt verleend door mantelzorgers die daarvoor geen vergoeding (hebben) ontvangen. De benadeelde heeft daarbij maximaal recht op vergoeding ter hoogte van de bespaarde kosten van professionele hulp.

Kosten van zorgverlener

Nu deed de vraag zich voor of bij het overlijden van de beide ouders, alle zorg voor de kinderen aan de hand van de kosten van een professionele zorgverlener konden worden opgenomen in de schadeberekening.

Oordeel rechter

De rechter oordeelde dat de extra tijd die de voogden aan de opvoeding van de kinderen besteedden, begroot kon worden aan de hand van de kosten van een professionele verzorger (ECLI:NL:RBROT:2014:10051).


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Ellis Goyarts

Bij letselschade gaat het niet alleen om het juridische, maar juist ook om de menselijke kant. Na een ongeval voelen slachtoffers zich zo machteloos. Ik vind het belangrijk om dat gevoel weg te nemen. Zo krijgt het slachtoffer weer grip op het leven.

Neem contact op