U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade veroorzaakt door dieren

Niet alleen mensen kunnen letselschade bij een ander teweegbrengen, ook dieren kunnen hiervan de oorzaak zijn. Doet dit zich voor, dan rijst de vraag of er iemand voor deze schade aansprakelijk is.

Risicoaansprakelijkheid letselschade dier

De wet roept een risicoaansprakelijkheid voor door dieren veroorzaakte letselschade in het leven. Dit betekent dat de bezitter van het dier, meestal de eigenaar, aansprakelijk is voor de schade, ook al heeft de bezitter niets met de gedraging te maken gehad. Hierbij  wordt wel  onderscheid gemaakt tussen in het wild levende dieren en door mensen gehouden dieren.

‘Eigen energie’

De bezitter van een door hem gehouden dier is alleen op grond van deze risicoaansprakelijkheid aansprakelijk indien uit de schadeveroorzakende gedraging van het dier een zekere ‘onberekenbaarheid’ en ‘eigen energie’ blijkt. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het geval dat een hond uit de tuin ontsnapt en de weg oploopt, waardoor een automobilist moet uitwijken en tegen een boom botst. Hetzelfde geldt voor een paard dat plotseling op hol slaat, ongeacht of er iemand op het paard zit.

Aanwijzingen bezitter

Als de bezitter het dier aanwijzingen heeft gegeven en deze aanwijzingen de aanleiding zijn voor de totstandkoming van de schadeveroorzakende gedraging van het dier, dan bestaat er geen risicoaansprakelijkheid. De letselschade is dan niet teweeg gebracht door een ‘eigen gedraging’ van het dier, maar door het gedrag van zijn bezitter. De bezitter kan dan wegens zijn eigen gedraging aansprakelijk zijn.

Weggelopen en verwilderde dieren

De bezitter van een dier blijft in de meeste gevallen ook aansprakelijk als het dier is weggelopen. Een bezitter is niet verantwoordelijk voor een dier dat verwilderd is.

Zelf letselschade opgelopen?

Indien u zelf letselschade hebt opgelopen door de gedraging van een dier, dan kunt u contact opnemen met Utrechtse Schade Advocaten. Wij kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden voor het verhaal van uw geleden schade.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Ellis Goyarts

Bij letselschade gaat het niet alleen om het juridische, maar juist ook om de menselijke kant. Na een ongeval voelen slachtoffers zich zo machteloos. Ik vind het belangrijk om dat gevoel weg te nemen. Zo krijgt het slachtoffer weer grip op het leven.

Neem contact op